Inclusie

Onze samenleving is zeer divers. Helaas worden minderheidsgroepen niet altijd overal even goed begrepen noch aanvaard. Dit is realiteit. Afkomst, geaardheid, ras, gender, mentale of fysieke beperkingen etc… Dit zijn eigenschappen die onbewust bepalen hoe je wordt aangekeken of aangesproken en die een rol spelen in de toegang tot onderwijs, sociale contacten, werk, etc. Ook het studentenleven wordt er door beïnvloed.
In samenwerking met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent zet Dentalia samen met de UZ-kringen zijn schouders onder een transparant, inclusief beleid. Een veilige haven waar studenten zich welkom en geliefd voelen, is het streefdoel.

We hebben als doel de studentikoziteit te verhogen bij de studenten Tandheelkunde, concreet omvat dit volgende zaken:

  • Het organiseren van activiteiten op cultureel, intellectueel, sportief en ontspanningsvlak op maat van elke student.
  • De mogelijkheid bieden aan alle 1ste bachelor studenten om begeleid te worden bij aanvang van hun studies.
  • Het begeleiden van de laatstejaarsstudenten bij de overgang van studies naar werkveld.
  • Het verspreiden van al het benodigd lesmateriaal voor alle jaren.
  • Een brug slaan tussen de studenten van Tandheelkunde en de academische overheid.

Binnen Dentalia heerst reeds een hartelijke sfeer, waar aandacht is voor elkaar. Dit neemt niet weg dat we als vereniging nog extra kunnen inzetten op de inclusiviteit van élke student tandheelkunde. De doelstellingen die we beogen werd dan ook reeds uitgebreid beschreven in het charter voor inclusie, te vinden onderaan de pagina.