Verkiezingen Dentalia

FUNCTIES

Praeses
De praeses staat aan het hoofd van het dagelijks bestuur en is de persoon die het hele praesidium in goede banen moet leiden. Hij of zij moet minstens één jaar in het praesidium hebben gezeten en voldoende ervaring hebben met de werking. De praeses is een zelfverzekerd persoon die de verantwoordelijkheid kan dragen als er iets mis loopt.

Vice-praeses
De vice-praeses zit in het dagelijks bestuur van Dentalia en is de rechterhand van de praeses. Hij/zij staat de praeses bij in zijn taken en vervangt hem/haar indien nodig. De vice moet eveneens reeds minstens één jaar in het praesidium hebben gezeten.

Quaestor
De quaestor vervolledigt het dagelijks bestuur samen met de praeses en de vice en beheert de financiën van Dentalia. Hij/zij heeft een financieel plan voor ogen, moet ervoor zorgen dat Dentalia op het einde van het jaar geen verlies heeft gedraait en brengt maandelijks een verslag uit van de boekhouding aan de rest van het praesidium. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de kassa tijdens feest- en cantusgelegenheden.

PR-Intern
De PR-intern is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de faculteit, dit betreft naast de studenten ook de proffen, assistenten en medewerkers van de P8. Hij/zij houdt zich bezig met het versturen van nieuwsbrieven,facebookevents maken, reclame maken onder de studenten… Hij/zij zorgtervoor dat er voldoende promotie wordt gemaakt voor Dentalia-activiteiten (en voor Dentalia in het algemeen) bij alle studenten, proffen en sympathisanten.

PR-Extern
2 personen
Deze personen zorgen voor het grootste deel van de inkomsten van Dentalia. Charmes en geslepenheid dienen in een juiste mix aanwezig te zijn, evenals brains en geduld. Dit team haalt sponsors binnen, zoekt ereleden en zorgt ervoor dat zij in de watten worden gelegd. De PR-Externs vormen de financiële motor van Dentalia. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren van de stagemeesteravond. Omdat de omvang van deze functie de laatste jaren nogalwat is toegenomen en hier ook wel enige ervaring en ‘opleiding’ voor vereist is, hebben we besloten hiervan een opvolgfunctie te maken. Dit houdt in dat de functie wordt uitgevoerd door twee personen, een junior en een senior. Het is de bedoeling dat minimun één van beide het jaar daarop PR-extern blijft om zo de volgende junior op te leiden. Het is hiervoor aangeraden om je per duo kandidaat te stellen zodat een goede samenwerking verzekerd is.

Feest- en cultuurpraeses
2 personen
Dit duo bezit veel organisatietalent en bestaat uit twee personen die efficiënt kunnen samenwerken. We zoeken twee kandidaten die zich keihard willeninzetten voor de Dentaliaparty’s, met als grootste uitdaging het organiseren vanhet Galabal. Omdat we ook al wel eens houden van een beetje cultuur, zijn zij tevens verantwoordelijk voor culturele events en zullen zij ons laten proeven van de wereld van muziek, film, toneel en literatuur.

Sportpraeses
De sport zorgt ervoor dat Dentalia zo veel mogelijk prijzen binnenhaalt in de talrijke interfacultaire wedstrijden. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor interne sportactiviteiten zoals skireis, zwemmen, lopen, bierbowling… Aangezien ervolgend academiejaar geen sportdag moet worden georganiseerd, is de functie voorbehouden voor één persoon.

Scriptores
2 personen
Dit is opnieuw een duo binnen het praesidium. De scriptores verzorgen zowel de inhoud al het uiterlijk van de geliefde Dentientjes. Dit is meer dan een full-time functie want als ze niet aan het schrijven zijn, moeten ze roddels en foto’sverzamelen voor hun wist-je-datjes. Ze bezitten het vermogen voor een goede afweging van juicy roddels met het respecteren van eenieders privacy. Ook maken zij een verslag van elke vergadering en zorgen ervoor dat heel het praesidium steeds van alles op de hoogte is. Het script en de organisatie van de klaasshow nemen zij eveneens voor hun rekening.

MMM (MultiMedia-Madam/Meneer)
De MMM is verantwoordelijk voor de website. Het is zijn/haar taak om ervoor te zorgen dat jaarlijks de praesidium- en sponsorpagina’s worden aangepast endat ook tijdig de evenementen op de website verschijnen. Enige kennis hieromtrent is dus geen overbodige luxe. Daarnaast zorgt hij/zij voor foto’s vanalle activiteiten en ontwerpt tickets en posters voor de evenementen. Photo(shop) skills zijn dus ook zeer welkom!

Cursuspraeses
Dit praesidiumlid heeft de eer om alle leden te voorzien van degelijke cursussen. Hij/zij zal hiervoor voldoende contact moeten hebben met de proffen om na te gaan of er al dan niet nieuwe cursussen moeten worden voorzien en communiceren met de verschillende leveranciers van handboeken. Dit alles gebeurt steeds best voor de aanvang van elk semester om alles op tijd klaar te krijgen. Ook ziet hij/zij erop toe dat alle leden tijdig hun lidkaart ontvangen.

Materiaalpraeses
De materiaalpraeses heeft de eer om alle studenten van degelijk materiaal te voorzien. Hij/zij zorgt ook dat het materiaal steeds op tijd wordt geleverd, heeft een eigen boekhouding en zet elk semester de wanbetalers op een zwarte lijst. Het is een functie die door zijn financiële aspect een grote verantwoordelijkheid maar eveneens veel voldoening met zich meedraagt.

Lustrum
Lustrum is een unieke functie die 5-jaarlijks het praesidium mag vervoegen. Deze persoon moet gedoopt zijn en houdt zich gedurende het volledige jaar bezig met het vieren van Dentalia’s 80ste verjaardag. Hij/zij helpt andere functies om hun activiteiten dat jaar nét iets specialer te maken en bekroont het lustrumjaar met een week vol festiviteiten die het lustrumbal vooraf gaat. De lustrum moet Dentalia in zijn hart dragen, geen schrik hebben om initiatief te nemen en staan te springen om mensen warm te maken voor (lustrum-)Dentalia-activiteiten.

CANTUSTEAM

Cantor
De cantor is verantwoordelijk voor het organiseren van de cantussen samen met zijn/haar medecantusteam, namelijk de schachtentemmer en de zedenmeester. De cantor leidt de cantus, ondersteund door de praeses, en ziet erop toe dat alle liedjes juist worden voorgezongen. .

Schachtentemmer
De schachtentemmer is verantwoordelijk voor het ronselen van schachten. Hij/zij organiseert de doop en ontgroening en is verantwoordelijk voor het opleiden van Dentalia’s schachten tot volwaardige leden van de commilito.

Zedenmeester
Dit lid van het cantusteam waakt over de goede zeden tijdens het cantusgebeuren.

Nog enkele opmerkingen:

  • Voor een functie binnen het hoog-praesidium (Praeses/Vice/Quaestor) is minstens een jaar ervaring in het praesidium van Dentalia vereist
  • Voor een functie binnen het cantusteam (Cantor-Zedenmeester- Schachtentemmer) moet je minstens 1 jaar commilitoon zijn geweest.
  • Verkiezingen voor het cantusteam worden via de facebookpagina van de commillito verder gecommuniceerd

Indien je interesse hebt om ons praesidium te vervolledigen,
stuur je een mailtje naar dentaliaghent@gmail.com
Deadline: vrijdag 17 april 2020