Praesidium

Het praesidium van Dentalia vertegenwoordigt onze studentenvereniging en organiseert tal van activiteiten.

De Praeses en Vice staan aan het hoofd en zorgen ervoor dat alles in goede banen geleid wordt.
De Quaestor ontfermt zich over de financiën en houdt de boekhouding bij.
De PR Externs (Senior & Junior) houden zich bezig met de sponsoring, dit houdt in contacten leggen met bedrijven en organisaties, het organiseren van sponsor- en infomomenten en het organiseren van de stagemeesterdag.
De PR Intern verzorgt de interne communicatie binnen de tandheelkunde, zij promoot de evenementen, zorgt voor ticket-verkoopmomenten en legt contacten met de proffen, assistenten en studenten.
De Feestjes organiseren wekelijks een feestje in 1 van onze clubcafés (De Porter House en Pallieter). Daarenboven organiseren zij cultuuractiviteiten, de sneukeltochten, de openingsfuif en het galabal.
De Materiaalpraeses staat in voor de aankoop en de boekhouding van al het materiaal dat wordt gebruikt door de studenten tijdens de pre-klinische vaardigheden.
De Cursus verzamelt alle cursussen, syllabi en handboeken en houdt elke semester een verkoopmoment om deze te verdelen onder de studenten van alle bachelor- en masterjaren.
De MMM, beter bekend als de “MultiMediaMadam”, staat in voor het nemen van foto’s en het ontwerpen van posters en toegangskaarten voor alle evenementen.
De Sportpraeses organiseert wekelijks sportactiviteiten waarbij alle sportlievelingen en minder grotere sportfanaten welkom zijn om deel te nemen of te supporteren. Deelnames aan het IFK, de zwemmarathon, 12-urenloop, skireis met skikot… zijn eveneens verzekerd via haar. 
De Scriptores brengen de clubblaadjes, “Dentientjes”, uit. Ook steken zij de volledige klaasshow in elkaar wat elk jaar zorgt voor een groot spektakel.

De unieke functie Lustrum wordt vijfjaarlijks in het leven geroepen. Dankzij deze persoon gaat de 80ste verjaardag van Dentalia niet ongezien voorbij. Elke activiteit wordt nét dat tikkeltje specialer en het jaar wordt bekroond met een week vol festiviteiten met als kers op de taart het lustrumbal.

De laatste drie praesidiumleden behoren tot het Cantuspraesidium bestaande uit de Cantor, Zedenmeester en Schachtentemmer.
De Cantor zingt alle liedjes voor en zorgt voor een vlot verloop van de cantus.
De Zedenmeester is de rechter hand van de cantor en zorgt ervoor dat de orde op de cantussen wordt bewaard.
Tot slot hebben we de Schachtentemmer, hij ontfermt zich over de schachten, leidt de doop in goede banen en is doorheen het volledige jaar verantwoordelijk voor en het aanspreekpunt voor de schachten.